Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: M/S Prinsesse Ragnild
Dato: 22.03.2007
 

Årsmøte 07

Kretslag: Rogaland
Sted: Om bord på M/S Prinsesse Ragnild
Dato: 22.03.2007

 

Referat årsmøte i RBL den 22.03.2007 kl 17:00

27 medlemmer møtte.
Alt skriftlig materiale vart vist på PC og kanon.
Styreleder Rolf B. Sandslett åpnet møte og gikk direkte på saksliste.

Sak 1. Valg av ordstyrer og referent.
Vedtak:
Rolf B. Sandslett blei valgt til ordstyrer og Lars Ove Østrem til referent.

Sak 2. Valg av 2 årsmøterepresentanter til å skrive under årsmøteprotokoll.
Vedtak: Inge Grødem og Geir Nilsen vart valgt, begge fra Brannvesenet Sør-Rogaland.

Sak 3. Styrets årsmelding.
Rolf delte ut og gjekk gjennom årsmeldinga, noe småfeil og tema på DSB seminar mangler.
Vedtak:
Sekretær retter dette, og sender ut nytt referat.

Sak 4. Årsmelding frå kursutvalg.
Rolf informerte om innsatslederkurset som igjen var meget vellykket med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset gir god økonomi for laget, og styret har gitt klarsignal til kursutvalget om å arrangere nytt kurs allerede i år.
Vedtak: Kursutvalget forsøker å arrangere nytt kurs høsten 07.

Sak 5. Årsmelding frå vognkontakter
Rolf informerte om årsmeldingen til vognkomiteen.
Vedtak: Tas til orientering.

Sak 6. Regnskap 2006.
Rolf B. Eide gjekk gjennom regnskapet, det var ingen merknader til regnskapet. Det er godkjent av revisorer uten merknader.
Vedtak: Årsmøte godkjente regnskapet.

Sak 7. Budsjett 2007
Rolf B. Eide la fram forslag til budsjett 2007, med et resultat på 46 700,- i underskudd.
Litt småfeil ble oppdaget og vil bli rettet.
Det ble fremmet forslag om å slå sammen postene angående seminarer i budsjett.

Det ble kommentert at styret burde få fullmakt til å se på konkrete saker ang forandring i budsjett herunder 30 års jubileum om 2 år. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettet med innkomne kommentarer og forslag til endringer vedr. poster.
 

Sak 8. Valg av styre
Geir Nilsen la fram valgkomiteens innstilling til styret for 2007.

Valgkomiteens innstilling var:

Leder:             Stella B. Falkeid, Brannvesenet Sør-Rogaland - 2 år.
Nestleder:        Odd J. Bådsvik, Haugesund brannvesen – Ikke på valg.
Sekretær:         Kjetil Stavland, Sveio brannvesen – 2 år.
Styremedlem: Audun Matre, Brannvesenet Sør-Rogaland - 2 år.
1. Vara:           Stig Forbregd, Finnøy brannvesen – Ikke på valg.
2. Vara:           Oddvar Krakk, Vindafjord brannvesen – 1 år.

Kasserer:         Rolf B. Eide, Brannvesenet Sør-Rogaland – 2 år.

Revisorer:        Bjarte Bjørnsen, Brannvesenet Sør-Rogaland – 1 år.
                        Sigbjørn Østerhus, Brannvesenet Sør-Rogaland – 1 år.

Valgkomite:      Styret utpeker ny valgkomité.
Vigleif Wee, Haugesund Brannvesen – Ikke på valg.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

 

Sak 9. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

 

 

 

 

Inge Grødem                                                                                      Geir Nilsen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann