Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund brannstasjon
Dato: 08.03.2007
 

Møtereferat fra styremøte 8.3.2007.

 

Sted: Haugesund Brannstasjon

Tid: Torsdag 8. mars. Kl. 11:00 – 13:30  


Disse møtte: Rolf Bertrand, Stig, Stella, Oddvar og Odd.

Disse meldte forfall: Lars Ove og Rolf.

01.02.07 Gjennomgang av referat datert 10.01.2007
Rolf gjennomgikk referatet.

Det var ingen merknader til referatet.

Vedtak: Referatet er godkjent.

 

02.02.07 Gjennomføringen av medlemsmøtet i februar med boligalarmer som tema

Det var totalt 18 stk som deltok under medlemsmøtet, inkludert de som holdt innlegg.

Det har kommet tilbakemeldinger fra medlemmer som deltok på møtet om at både temaet og selve gjennomføringen av møtet både var interessant og bra. Det var satt av tid tildiskusjon på slutten av møtet. Diskusjonen ble god, og medlemmene satt særlig pris på denne delen av møtet. Informasjonen som ble sendt ut i forkant av møtet (innkallingen) beskrev detaljert om hva hvert enkelt innlegg skulle inneholde. Dette førte til at medlemsmøtet ble i forkant oppfattet som et teknisk møte.

Vedtak: Ut i fra tilbakemeldinger fra medlemmene som deltok under møtet og at boligalarmer er et høyaktuelt tema, bør temaet kan tas opp på fremtidige medlemsmøter. Det må ikke være så mye detaljer i den skriftlige innkallingen, dette for at det skal være gjenkjennelig og interessant for alle medlemmer. 

 

03.02.07 Gjensidige/brannvesenet og 6-klasse undervisningen

Ved telefonkontakt opplyser Skartland i Gjensidige at penger er avsatt slik at prosjektet med 6-klasse undervisning kan videreføres i vårt fylke av Gjensidige.

Leder av RBL har lenge forsøkt å avholde et møte med Gjensidige for å avklare hvilken rolle Gjensidige ser for seg at RBL skal ha i forhold til dette prosjektet.

Vedtak: Styret er av den mening at RBL sin rolle kan være to delt :

1.      RBL (sammen med Gjensidige) eier og driver utlån av en henger utstyrt for slokking med håndapparater, - som egner seg ypperlig til den praktiske delen av omtalt 6-klasse undervisning. Dette må gjøres kjent for potensielle brukere.

 

2.      Gjensidige kan spre informasjonen om deres 6-klasse opplegg ved å bruke RBL's medlemslister og RBL's mulighet for muntlig informasjon for eksempel på et medlemsmøte.

Selve gjennomføringen av opplæringen vil i alle tilfeller være et direkte sammarbeid mellom det enkelte brannvesen og Gjensidige. 

Leder av RBL har nå avtalt et møte med Gjensidige i Rogaland v/Skartland, samt en representant fra Gjensidige's kontor i Bergen, fredag i uke 11. Det forventes at det da blir avklart hvilken rolle Gjensidige ønsker at RBL har i forhold til dette prosjektet. Leder vil komme tilbake med informasjon via e-post når dette har blitt avklart.

 

04.02.07 Nye medlemmer i vognkomité

Øystein Borgen har blitt forespurt og han har sagt seg villig til å fungere som vognkomitè. Øystein og styret er enige om at det vil fungere best om komiteen, i denne omgang, kun består av en person.

Vogna har i det siste blitt brukt noe mer. Bruken har kommet seg i forhold til hvordan det har vært tidligere.

Vedtak: Leder og Øystein skal ha et møte ang. drift, evnt. ombygging og administrasjon av vognen.

Nytt styret må eventuelt vurdere om det skal være et medlem nr. 2 i komiteen , - når/om laget får ansvaret for enda en tilhenger ( som da evnt. kan stasjoneres i sørfylket).

 

05.02.07 Innsatslederkurs 2007

Innsatslederkurset har tidligere vært gjennomført på Kvitsøy. Camping/hyttesesongen starter i disse dager og det vil være vanskelig å finne ledig kapasitet for gjennomføring av kurset. Det vil derfor være vanskelig å gjennomføre innsatslederkurs til våren, som har vært satt fram som et ønske fra styret.

Vedtak: Styret henstiller kurskomiteen om å sette opp et Innsatslederkurs til høsten.

 

06.02.07 Årsmøtet 2007 – ”Danmarkscruise”

Leder informerte kort om situasjon angående årsmøteturen til Danmark.

25 medlemmer har til nå meldt seg på. Det er ennå noen ledige plasser,- det er ennå mulighet for eventuelle etternølere å melde seg på turen. 

Tema på medlemsmøtet/årsmøtet vil være skogbrann v/Oddvar og brannsikkerhet om bord i Prinsesse Ragnhild v/brannansvarlig på båten.

Selve Årsmøtet vil bli gjennomført etter standard møteplan.

Det vil også bli tid til en tur i land for å handle.

Vedtak: Alle påmeldte vil i nærmeste dager få detaljert informasjon om turopplegget, fastlagte tider mv. Reiseleder tar kontakt med brannansvarlig på båten ved ombordstigning onsdag og avklare når det passer best å gjennomføre omvisning og informasjon vedrørende sikkerheten om bord på MS Prinsesse Ragnhild. 

 

07.02.07 Kasserers time – leder informerer om økonomi og budsjett for år 2007

Budsjettet for år 2007 ble gjennomgått.

I budsjettet er det satt av 5000 kr til bevilgninger/gaver. Denne summen er også brukt i budsjettet for 2006, og var ment å brukes til innkjøp av vimpler og plaketter - som gaver.

Styret viderefører ønsket om kjøp av gave artikkler og posten økes til kr. 7000,- på årets budsjett.

I budsjettet er det satt av 4000 kr til landsrådsmøte i NBLF. Det skal ikke avholdes landsrådsmøte i år, dette punktet skal derfor ikke være med i budsjettet.

I budsjettet er det satt av 20 000 kr til Generalforsamling i NBLF. Det er 6 personer fra styret som skal reise som delegater til generalforsamlingen i Sandefjord. Styret anser at foreslått sum er for liten i forhold til at det skal foreats overnatting, konferansepris, reise og festmiddag.

Vedtak:

Posten : Bevilgninger/gaver økes til kr. 7000,-

Posten : Landsrådsmøte strykes på årets budsjett.

Posten : Generellforsamling NBLF økes til kr. 50 000,-

Leder tar kontakt med kasserer i forhold til innvendinger av punkter på budsjettet, samt for å avklare og generell gjennomgang av budsjettet. .

 08.02.07 Nye medlemmer

7 nye medlemmer er registrert :

Jarle Erdalsdal – Brannmester Sveio kommune

Kjetil Staveland – Varabrannsjef Sveio brann- og redningsvesen

Egil Haugsgjerd – Brannmester Sveio kommune

Jørgen Hopland – Branningeniør Vindafjord kommune

Thorstein Pedersen – Brannmester Finnøy kommune

Atle Johan Landa – Brannmester Finnøy kommune

Øystein Fonnes – Leder forebyggende seksjon Haugesund brannvesen

 

2 personer har meldt ifra at de ikke lenger er medlem i RBL:
Sigmund Norheim - Sveio brann- og redningsvesen

Tore Johann Enerstvedt - Sveio brann- og redningsvesen

 

Det ble foretatt en prinsippdiskusjon i forhold til hvem som kunne bli medlemmer.

Vedtak: Styret godkjenner de 7 nye medlemmene.

Kasserer sender ut medlemskontingent.

Kasserer sletter de 2 utmeldte fra medlemslister.

Rogaland Brannbefalslag følger forbundets regler for hvem som kan bli medlem i laget.

 

09.02.07 Medlemslister: pensjonister/støttemedlemmer/personlige medlemmer

Autronica og Dräger er i dag støttemedlemmer, men det blir ikke sendt ut regnig til disse.

Vedtak: Leder tar kontakt med kasserer for utsending av regning til Autronica og Drä ger. Det må også (fortsatt) foretas en videre vasking av medlemslistene.

 

10.02.07 Eventuelt   
Gaver :

Det ble i tidligere styremøte etterlyst mulighet for å ha forskjellige gave artikler med lagets logo som profilering.

Det ble i sin tid bestemt at vimpler og bronse plaketter skulle anskaffes for en fastlagt sum.

Etter en grundig opprydding etter vår tidligere kasserer ble en eske med vimpler funnet, og dermed falt nødvendigheten av å kjøpe nye vimpler ut.

Produksjonen av plaketter er avsluttet og 17 bronseplaketter ble presentert for styret.

Vedtak:

Vimpler og 17 plaketter blir overlatt i leders varetekt ( overføres til ny leder etter årsmøtet). To vimpler bør til enhver tid følge kurskomiteen, slik at de kan brukes ved gjennomføring av kurs ( er i dag plassert sammen med øvingsutstyr til modellbord).

Styret kjøper 17 bronseplaketter med RBL logo. - 10 som enkel plakett og 7 stk. som plakett med graverings skilt, til en pris : kr. 6650,-.

Styret vedtok dessuten at to bronseplaketter med graverings skilt skal gjøres klar til utlevering før/til årsmøtet. Oppdraget med gravering og montering av disse skiltene ble overlatt til leverandør av plakettene.

Tidligere styremøter har kommentert :... personer som avslutter en lengre valgperiode i styret skal "honoreres" ved "avgang"….

Ved fjorårets årsmøte (2006) ble denne bestemelsen forsømt. Svein Myklebust sluttet i styret etter mange år som tillitsvalgt, uten at dette ble markert etter styrets tidligere ønsker. - Svein Myklebust tildeles bronseplakett med gravert plate og evnt. lagets vimpel - ved første mulige anledning.

Leder Rolf B. Sandslett slutter ved årets årsmøte - styret vedtok å overrekke bronseplakett med gravert plate og evnt. lagets vimpel,- på årsmøtet den 22. mars.

 

 Rolf Bertrand Sandslett                                      Stella B. Falkeid

Leder                                                           Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann