Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Steinkjer
Dato: 22.03.2007
 

Årsmøte 2007 i Trøndelag Brannbefalslag torsdag 22. mars 2007 Kl. 1000.

 

 

14 representanter var til stede på kurssenteret Steinkjer.

 

 

Nestleder Iver Bjartan åpnet møtet og ønsket velkommen i lederens sykefravær.

 

 

Sak 01/07:  Valg av dirigent og sekretær.

Iver Bjartan og Trond Sivertsen ble valgt til henholdsvis dirigent og sekretær.

 

Sak 02/07:  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

Enstemmig godkjent.

 

Sak 03/07:  Valg av to representanter til å skrive under protokollen.

Valgt ble Mariann B. Rennan og Odd Steinar Rønne.

 

Sak 04/07:  Årsberetning.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 05/07:  Regnskap.

Budsjett 2007.  Nestleder orienterte om hvorfor vi ikke har laget et budsjett.

Styret utformer et budsjett for å ivareta de tre aktiviteter som vi skal delta i for det kommende år.

DSB seminar, Stav-seminaret og årsmøtet.

Oddvar Olsen foreslo at vi kan bruke penger til f.eks desentraliserte fagdager el. lignende.

Styret får fullmakt til å bevilge størrelsesorden på støtte til slike arrangement.

Revisorer har gått gjennom regnskapet med div kommentarer.

Manglende bilag ble oppklart fra kasserer. Inntekter på DSB seminar og Stav- seminaret er ikke inkludert.

Oddvar Olsen foreslo å bruke kalenderåret som regnskapsår/årsberetning samt endre fagforeningskontigent til medlemskontigent. (jfr regnskap.)

Vi mister 50 medlemmer fra Trondheim slik at vi taper 7500 kr som må betales inn til NBBL. Ta saken opp med NBBL sentralt. Styret bør også ta dette opp med Trondheim brannvesen....

Regnskapet godkjennes med kommentarer.

 

Sak 06/07   Innkomne forslag.  Ingen

 

Sak 07/07   Valg.

Her har dessverre ikke valgkommiteèn gjort jobben sin. ??

Forslag fra styret at de samme personer fortsetter i et år til.

Odd Steinar Rønne kom med forslag på Oddvar Olsen som ny styremedlem isteden for Stig Sjåland.

 

Under avstemmingen ble sittende styret valgt med den forandring at Oddvar Olsen tar over for Stig Sjåland mot 4 stemmer.

 

Det ”nye” styret blir da:

 

Leder:                  Erik Hâgglund

Nestleder:            Iver Bjartan

Sekretær:             Trond Sivertsen

Kasserer:             Ola Volden

Styremedlem:       Arnstein Kveldstad

Styremedlem:       Oddvar Olsen     

 

Valgkommite :

Arnstein Kvelstad og Trond Sivertsen Enstemmig valgt.

 

Revisorer: 

Håvard Bye og Jon Ivar Aalberg ble valgt.

 

Her ble det foreslått tre kandidater.

Håvard Bye, Jon Ivar Aalberg og Øystein Haugan.

 

Her fikk Håvard Bye 10 stemmer mot Øystein Haugan 2, mens Jon Ivar Aalberg også fikk 10 stemmer mot Øystein Haugan`s 2.

  

Årsmøtet slutt kl.1130.

  

Trond Sivertsen ref.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann