Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Starum
Dato: 15.03.2007
 

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte hos Sivilforsvaret på Starum den 15. mars 2007.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken, Lillehammer - Olaf Mathisen, Gausdal - Jørn Haugen, Gjøvik - Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre - Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten - Einar Helland, Etnedal

Tore Øyhus, Nordre Land - Bjørn Egil Espeseth, Etnedal - Magne Marstein, Lillehammer - Tom Gaustad, Midt Gudbrandsdal -Tore Hagen, Midt Gudbrandsdal - Peer Kleiven, Midt Gudbrandsdal

Knut Rønningen, Midt Gudbrandsdal - Gustav Gaarder, Østre Toten - Atle Festervoll, Lom og Skjåk - Stig A. Haugen, Lillehammer - Svein A. Ulheim, Lesja og Dovre

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder:  - Knut Birger Bakken

Referent:  - Tor Ivar Hovhaugholen

Repr. til å underskrive protokollen:  - Gustav Gaarder, Harald Jahr Aaslund og Atle Festervoll.

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2006 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2006 ble gjennomgått av revisor Tore Hagen.

 

Revisorene Tore Hagen og Jon Henning Torgersen har revidert regnskapet og skrevet revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

 

Vedtak:

Regnskap 2006 enstemmig godkjent.

 

Forslag til budsjett for 2007 ble fremlagt.

Vedtak:

Budsjettforslag 2007 enstemmig godkjent. 

 

5.       Stiftelsesmidler

Det er ikke kommet inn søknader om midler foregående år.

 

Til informasjon; kapitalen er per 01.01.2007 kommet opp i kr. 251 050,50

 

6.       Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag/saker til årsmøte.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Leder: - Knut Birger Bakken - Lillehammer - gjenvalg 2 år

Sekretær: - Tor Ivar Hovhaugholen - Lesja og Dovre - ikke på valg

Kasserer: - Eilert Hesthagen - Gausdal - gjenvalg 2 år

Styremedlem: - Jørn Haugen - Gjøvik - ikke på valg

Styremedlem/  - Tore Øyhus - Nordre Land - gjenvalg 2 år

Nestleder: -

 

Varamedlemmer:

Geir Atle Engen - Gjøvik - gjenvalg 1 år

Einar Helland - Etnedal - gjenvalg 1 år

 

Revisorer:

Jon H. Torgersen - Øyer - gjenvalg 1 år

Magne Marstein - Lillehammer - ny 1 år

 

Kurskomitè:

Harald Jahr Aaslund - Vestre Toten - gjenvalg 2 år

Bård Henriksen - Østre Toten - gjenvalg 2 år

Werner Olsen - Østre Toten - ikke på valg

 

Valgkomitè:

Thor Veen - Lillehammer - gjenvalg 1 år

Per Olav Stangjordet - Raufoss Beredskap - gjenvalg 1 år

Werner Olsen - Østre Toten - gjenvalg 1 år

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Starum 15. mars 2007

Tor Ivar Hovhaugholen

referent

 

Protokollen er godkjent

 

Gustav Gaarder - Atle Festervoll - Harald Jahr Aaslund

    medlem                 medlem                  medlem

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann