Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 15.03.2007
 

Årsmøte 15.03.07, kl. 10.30, Rådhuset, Tromsø kommune.

 

Til stede:

Rolf Slettli, Tor- Inge Henriksen, Arne Myrseth, Nils Ove Sollid, Ståle Madsen, Bengt Appelbom, Leif Sommer, Tor- Ivar Eriksen, Fredrik Longva, Arnstein Smevik, Sigbjørn Syr, Per Ole Sivertsen og Arvid Larsen.

 

Årsmøtet ble åpnet av leder Per Ole Sivertsen.

 

Innkalling:

Godkjent

 

Dagsorden:

 

Valg av dirrigent: Per Ole Sivertsen, enst.valgt

Sekretær: Arvid Larsen, enst.valgt

2 representanter til å underskrive protokoll: Tor- Inge Henriksen ot arne Myrseth enst. valgt

 

Årsmelding/ beretning:

Referert av dirigenten. Det framkom ønske om mer detaljert årsmelding. Godkjent enstemmig.

 

Regnskap:

Referert av kasserer. Ingen vesentlige merknader. Revisjonsrapport referert.  Godkjent enst.

(Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å kunne avskrive post 1500- utestående fordringer)

 

Innkomne forslag/ bevilgninger:

3 delegater foreslått til landsmøte/ generalforsamling: Nils Ove Sollid, Arnstein  Smevik og Tor – Inge Henriksen.  Enst. Valgt.

 

Medlemskontigent:

Ingen endring, enst.vedtatt

 

Valg av styre:

Leder: -  Per Ole Sivertsen, på valg, gjenvalgt

Nestleder: - Tor- Ivar Eriksen, ikke på valg

Kasserer: - Rolf Slettli, ikke på valg 

Sekretæt: - Johnny Rognmo, på valg, gjenvalgt.

Styremedlem: - Leif Sommer, ikke på valg

Varamedlem: - Tor- Inge Henriksen, på valg, gjenvalgt

Varamedlem: - Arvid Larsen, på valg, gjenvalgt

Varamedlem: - Kjetil Sjøveian, ny representant, enst.valgt

Revisor: - Roy Jørgensen, på valg, gjenvalgt

Valgkomite: - Nils Ove Sollid, Arne Myrseth og Odd Hellefossmo enst.valgt

 

Festkomite 10- årsjubileum Polar Brannbefalslag: Tor- Inge Henriksen, Per Ole Sivertsen, enst. valgt

 

Det ble i årsmøtesammenheng avviklet seminar i regi G4S v/ driftssjef nord Frode Eving. Driftssjefen orienterte om selskapet og samarbeidet med ulike brannvesen.

 

Årsmøtet avsluttet kl. 12.30

 

 

Arvid Larsen

Sekretær

 

Arne Myrseth              Per Ole Sivertsen                      Tor- Inge Henriksen

       sign                                 sign                                            sign

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann