Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Funchal - Madeira
Dato: 08.02.2007
 

Leder Guttorm Liebe, Styremedlem Per Ole Sivertsen og nestleder Nils-Erik Haagenrud reiste fra Norge til møte. Leder og nestleder var offisielle delegater på møte.

 

Onsdag og søndag var reisedager for møte. Vi ble hentet på flyplassen på Madeira av representanter fra brannbefalsforbundet i Portugal og brannvesenet i Funchal.

 

Det ble som vanlig lange dager med tett program og konklusjonene kunne av og til henge langt inne, før det ble fattet noe vedtak. Det som var nytt var at Portugisisk tid var ganske romslig i forhold til å holde tiden etter programmet. Portugal som vertsnasjon hadde gjort en flott jobb med arrangementet både faglig og sosialt. De fikk vist frem Madeira og brannvesenet i Funchal på en fremragende måte. Det var besøk på brannstasjoner både heltid og frivillig i Funchal. Det som imponerte mest var at det frivillige brannvesenet var ute på ca.25.000 oppdrag i året og at de betjente stasjonen/funksjonene i brannvesenet 24 timer i døgnet uten fast lønn. Det kan man vel betegne som ildsjeler i særklasse.

 

Det var guvernøren, ordføreren på Madeira og presidenten fra arrangør landet som åpnet møte.

 

Sekretærens dokumenter

Her ble referat fra forrige møte ble gjennomgått. Det var en del missnøye med treghet fra sekretæren med utsendelse av dokumenter, etc. Ellers ble referatet godkjent.

 

Presentasjon fra Portugal vedr kollegastøtte/ debriefing av innsatsmannskaper

Portugal hadde satt i gang et prosjekt vedr kollegastøtte/ debriefing av innsatsmannskaper som ble presentert og som de håpet kunne ble er FEU prosjekt. Det var en noe lunken holdning blant delegatene på om FEU skulle involvere seg i prosjektet. Da mange land hadde kommet langt på dette området.

 

ICS fra Nederland

Det var en meget interessant presentasjon hvordan de praktiserte ICS i Nederland. De hadde kommet langt og hadde lagd maler/ standarder på hvordan organiseringen skulle praktiseres fra den minste hendelsen opp til den virkelig store på nasjonalt nivå. Nederland vil nok være et forbilde for mange land på dette området og ikke minst et land hvor vi kan hente erfaring. Det som er viktig for oss nå er at de har implementert det digitale nødnettet i organisasjonen og hadde erfaring i praktisk bruk.


Safe Hotell

Dieter Nussler presenterte maler, logo, etc. Organiseringen/ praktiseringen av Safe Hotell er opp til det enkelte medlemsland og det må betales en avgift/ royalty til forfatterne. Sommarøya var det første godkjente Safe Hotell i Europa.

 

Nasjonale rapporter

Norden

Guttorm orienterte om de endringene som var i de Nordiske landene.

Digitalt nødnett i Norge. Endring i kommune struktur i Danmark pågår for fullt. Det har medført at Falk vil miste mange av de kommunale brannvesen de betjener.

 

Finland var fortsatt meget misfornøyde med responstid, service, etc. fra de felles alarmsentralene (112) som var etablert. Det hadde medført at direktøren hadde blitt avsatt og ikke minst at brannvesenet hadde opprettet egne lokalesentraler for å ivareta deres behov.

 

Irland hadde adoptert det Engelske ICS systemet. Digitalt nødnett også innført i Irland.

 

I noen av landene hadde forsvaret opprettet egen skogbrannreserve og satset stort på kompetanseoppbygging og investering av utstyr for å avlaste brannvesenet.

 

Arbeidsdirektiv fra EU

Det er fortsatt 54 timers arbeidsuke i de fleste europeiske landene. Stor diskusjon mellom EU og nasjonale myndigheter. De må nok som flertallet antydet bare følge EU direktivet på 48 timers uke.

 

Utmerkelser

Dieter ble tildelt det Finske stor korset for utmerket innsats for FEU og det brannfaglige i Europa.

 

Guttorm fikk mange heders ord fra delegatene i FEU, for flott engasjement gjennom mange år i FEU og ikke minst en unik bildesamling som Guttorm delte ut til delegatene.

 

Veien videre for FEU

Det var tema igjen på dette møte og endelig beslutning vil bli tatt på neste møte hovedkonklusjonen ble dette:

FEU skal ha en president og sekretærmodell. Regioner skal kunne dannes, både geografiske, oppgaverelaterte og prosjektrelaterte, - dette skal være frivillig.  Ambisjonsnivået skal være som i dag, pluss at presidenten skal være FEUs ansikt utad/ talsmann mellom møtene. Det skal lages en slags businessplan. Con Murphy skal overta etter Ruud som sekretær etter Talinmøte. 3-dagers møter ble opprettholdt, - først og fremst for å gi vertsnasjonen anledning til å arrangere en konferanse med utenlandske innlegg i tilknytning til møtet. Det skal avholdes 2 møter i 2008.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann