Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Szekesfehervar - Ungarn
Dato: 26.10.2006
 

REFERAT FRA FEU MØTE I UNGARN 26-28.10.2006

 

Leder Guttorm Liebe, styremedlem Per Ole Sivertsen og nestleder Nils-Erik Haagenrud reiste fra Norge til møte. Leder og nestleder var offisielle delegater på møte. Per Ole Sivertsen var med for at arbeidsgruppen skulle få en oppdatert utgave av den Norske versjonen av MULTICOM 112 pluss. I tillegg deltok også Per Ole i en work shop ang. Vocabulary. Per Ole hadde også møte med FEU sin WEB-master (Franz Delzepich) om hvordan man kan organisere nasjonale superbrukere (WEB-mastere) og så på løsninger for å implementere norsk i FEU sin Vocabular oversikt.

 

Onsdag og søndag var reisedager for møte. Vi ble hentet på flyplassen i Budapest av representanter fra brannvesenet i Szekesfehervar, som for øvrig er Ungarns eldste by.

 

Rammeprogrammet for møte ble fulgt selv om strukturen nok kunne vært bedre. Det ble lange dager fra 9-18 med tett program og konklusjonene kunne av og til henge langt inne, før det ble fattet noe vedtak. Ungarn som var vertsnasjon hadde gjort en flott jobb med arrangementet både faglig og sosialt.

 

Sekretærens dokumenter

Her ble referat fra forrige møte gjennomgått. Den økonomiske rapporten for FEU ble ikke lagt frem på møte, men vil bli lagt frem på neste møte. Hjemmesiden til FEU blir lagt ut på ny plattform, som betinger at medlemslandene er aktive i forhold til oppdatering/ vedlikehold. Et samarbeid mellom de nordiske landene vil nok komme etter hvert, da det er ganske ressurskrevende. Dette har vær en tema før og krever progresjon da nåværende webmaster snart går i pensjon.

 

CTIF

Vise presidenten i CTIF invitert og la frem hvilke områder CTIF har på agendaen for tiden. Han ønsket et tettere samarbeid med FEU, for å kunne få bedre effekt/ gjennomslag ovenfor myndighetene/ EU ifh til viktige saker som berører branntjenesten. Selv om flere av FEU delegatene tvilte på det i forbindelse med et referat som var skrevet fra et møte i CTIF. Personlig tror jeg det skyldes språkproblemer/ missforståelser. Flertallet ville ha et tett samarbeid innen for enkelte fagområder og mente at CTIF og FEU burde skrive en samarbeids/ intensjonsavtale.


Drone fly/ modellfly

Et mindre brannvesen i Ungarn hadde kjørt et vellykket prosjekt med å bruke ubemannet fly til å observere/ skaffe oversikt over omfanget i forbindelse med skogbranner. I tillegg brukte de kamera overvåkning over risiko områdene i kommunen. Flere land hadde tenkt på det samme, men ikke fått tillatelse fra de nasjonale luftfartsmyndighetene til å gjennomføre tilsvarende prosjekt. Erfaringene fra Ungarn var gode, men det var viktig at det var brannfolk som var ”piloter”, pga responstiden

 

FEU fremtidige organisering/ mål

Det var sentralt tema på møte for å finne et levelig ambisjonsnivå i en frivillig organisasjon. Det var sendt inn flere forslag hvor enkelte land hadde lagt listen høyt for aktiviteter og engasjement. Realiteten er nok at mange av landene ikke bidrar med nesten noe som helst i FEU i forhold til prosjekter etc., noe som ble poengtert fra flere av delegatene. Konklusjonen ble at det skulle utarbeides et forslag til neste møte, som skulle fastsette ambisjonsnivået/ aktiviteten for fremtiden med mål, etc.

 

Multicom 112 pluss

Prosjektet er nesten ferdig og vil bli tilgjengelig for målgruppen/ brukerne, etter at en siste oppdatering er gjort. Prosjektet er meget vellykket og første del av prosjektet (Multicom 112) er blitt tildelt ”The European Label”. Se for øvrig artikkel på hjemmesiden til NBLF

 

Safe Hotell

Prosjektet er ferdig, men det ble en diskusjon på hvordan man skulle implementere/ markedsføre/ håndtere det i de forskjellige medlemslandene. Det er lagt ned et formidabelt arbeid fra Dieter Nussler i prosjektet og han forventet at det ble tatt en avgjørelse på dette i møte. Safe Hotell vil bli et kvalitetsmerke for hotell næringen i hele Europa, og interessen blant næringen er stor. Forslag på sertifisering/ kvalitets merker var lagt inn i prosjektet og ble vist frem på møte. Konklusjonen ble at det enkelte lands organisasjoner skulle håndtere det og at det opprettes et register over de hotellene som tilfredsstiller kravet, som skulle publiseres på nettet, ” hotellet vi overnattet på tilfredsstille ikke noen krav ifh til brannsikkerhet”.

 

Nasjonale rapporter

Norden

Guttorm orienterte om de endringene som var i de Nordiske landene.

Digitalt nødnett i Norge. Endring i kommune struktur i Danmark fra 261 til 99 kommuner, Større brann regioner, Tetra og felles alarm sentraler i Finland. Digitalt nødnett og utdanning i Sverige. Finland var ikke fornøyde med responstid, service, etc. fra de felles alarmsentralene som var etablert. Problemene var intern stridighet og at politi relatert arbeid tok meste parten av kapasiteten.

 

Work Shops

Det ble arrangert en rekke work shops innen de forskjellige prosjektene, som pågår gjennom FEU.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann