Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Skei Hotell
Dato: 28.09.2006
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

 

Møtedato:           

28.09.2006

 

Stad:                     

Skei Hotell

 

Desse møtte:       

Leif Amundsen, Bernhard Øberg,  Jarle Dragesæt, Runar Kleppe,
Magne Igland, Arvid Gilje og Petter Roset frå Gjensidige
 
Per Grov var forhindra frå  å møte.

 

Sak nr. 01            6-klasse prosjektet.

-          Leif Otto Olsen har utarbeidd ny køyreplan for Gjensidigehengaren.

-          Nausdal startar med 6.-klasseprosjektet i veke 40.

-          Gjensidige har gjort avtale med Årdal, som har tilsvarande hengar, om å nytte denne i indre Sogn.

-          Roset tek kontakt med Årdal for å lage ein køyrepplan for denne vogna.

-          Bernhard lagar liste over kontaktpersonar rundt om i kommunane

Vedtak:

-          Apparata i hengaren skal fyllast av personar med grønt kurs.

-          Rekningar for fylling sendast til kasserar Jarle Drageset SFBL sender så vidare rekning til Gjensidige.

-          Logføring over antall personar som har prøvd slokking i hengaren er viktig. Dette skal meldast til servicetorget i Førde.

 

Sak nr. 02            Årsmøte 2006

Etter at siste årsmøte vart halde i Sogndal, er no turen komen til Sunnfjord. Formann føreslo at årsmøte vart halde på Rica Sunnfjord Hotell i Førde

Vedtak:

Styret arbeider for å arrangere årsmøte for 2006 i veke 11 på Rica Sunnfjord Hotell i Førde.

 

Sak nr.  03.          Landsrådsmøte:

Landsrådsmøte i NBLF vert arrangert i Oslo 30. – 31. nov. 2006. Leiaren vert innkalla til desse møta. Han ynskjer no at nestleiaren vert på dette møte for å verte betre kjent med landsstyret.

Vedtak:

Bernhard og Leif reiser på landsrådsmøte.

 

Sak nr. 04.           Kurs:

-          Leif har fått henvendelse frå Selje om brannbefalslaget kan arrangere brannvernleiarkurs.

-          Florø har køyrt brannvernleiarkurs i eigen kommune, men vil ikkje konkurere med brannbefalslaget.

-          Risikoanalyse kan vere eit aktuellt kurs å halde for laget. Vi kunne for eksempel hente inn Narve Helle som forelesar.

-          Organisering i skogbrannsituasjon ved fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand.

-          Skogbrann, ras, elveredning og div. kan vere aktuellt tema på årsmøte

-          Andre tema kan vere ekstremver på grunn av endring i bruk som f.eks gass, ekstremver div

-          Nødnett

Vedtak:

Arvid Gilje undersøkjer og gir tilbakemelding om utviklinga innafor TETRA.

 

Sak nr. 05            Arbeidsplan/møteplan:

-          Det er vanskeleg å sette opp fast møteplan over lang tid.

-          Forslag om at neste styremøte vert julemøte m/ ledsager og overnatting.

Vedtak:

Neste møte 23. november

 

 

 

Runar Kleppe

Sekretær

-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann