Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 31.08.2006
 

Møtereferat fra styremøte 31. august 2006

 

Sted: Haugesund Brannstasjon

Tid: Torsdag 31. august.  Kl. 10:00 – 13:00  


Disse møtte: Rolf Bertrand, Oddvar, Odd, Lars Ove. Rolf Tore (vognkomite)
Disse møtte ikke: Stig, Stella, Rolf

01.02.06 Referat: Styremøte
Vi glemte å sende innkalling til Ståle Fjelberg denne gangen.

Rolf gikk kort igjennom referat fra NBLF -styremøte

Rolf gjennomgikk forrige styremøtereferat (1. juni 2006).
Merknad til forrige referat: Under møtet ble det bestemt at vi skulle sende ut en mail ang. oppfordring til å søke på stipend. Dette ble ikke skrevet i referat, men det er utført.
Vedtak: Referatet er godkjent.

02.02.06 Medlemsmøte september, - framdrift.
Stig og Rolf Bertrand skulle i utgangspunktet ta seg av dette, de har allerede hatt en del kontakt med aktuelle foredragsholdere og en del planlegging er gjennomført. Rolf B. ønsker at noen steppe inn og bistår Stig med gjennomføringen.
Vedtak: Lars Ove bistår Stig med gjennomføringen av møtet.

Vi utsetter møte til 21. september, og det blir arrangert i QPC AS sine lokaler.

03.02.06 DSB seminar – informasjon fra leder. Fordeling av oppgaver.

DSB -seminar er satt til 2.november 2006, Rolf Bertrand har booket Alstor (storsal). Det blir bare DSB denne gangen (BE blir ikke med). DSB ønsker å dekke utgifter til lokaler mens lokallaga måtte betale lunsjen. Alstor har kun ”dagpakker” (mat og leie inkludert) og splitter ikke denne videre. DSB vil etter en diskusjon dekke halvparten av denne dagpakken.
Pris på dagpakke er 369,-
Vedtak: tas til orientering.

04.02.06 Økonomi – ”Kassererens time”
Vedtak: Utsetter saken til neste styremøte, ettersom Rolf har forfall.

05.02.06 Innsatslederkurs 2006 – status
Det er sendt ut beskjed om at kurset blir flyttet til 29, september – 1. oktober – 2006.
Brynjulf, Rolf Bertrand, Oddvar og Stig blir instruktører.
Kursavgift settes til 4900,- som inkluderer alt.
Vedtak: Det blir ikke anledning til å gi fratrekk for overnatting/lunsj mm.

06.02.06 Nye medlemmer
Vi har fått inn to søknader på medlemskap i RBL
- Kenneth Vik, Branninspektør Eigersund brannvesen

- Randi Hetle, Branningeniør, Brannvesenet Sør- Rogaland

Vedtak: Disse godkjennes som medlemmer.
 

07.02.06 Referatsaker
Stipend: pr utgang av søknadsperiode er det ikke kommet inn søknader.  
Vedtak: tas til orientering
                                          

08.02.06 Informasjon fra vognkontaktene.
Bjørn Tore (vognkontakt) informerte om status.
Vogna er nå delvis i bruk som tiltenkt.
Rolf Bertrand presiserte at vogna absolutt bør brukes til andre formål enn bare 6. klasse undervisning. Vognkomiteen må markedsføre vogna enda bedre ovenfor brannvesen og andre aktuelle leietakere. Bjørn Tore har laga foreslått prisliste. Som inkluderer videreutleie fra brannvesen til andre aktører. Det ble en del diskusjon rundt dette med prissetting, inntekter, plassering av vogn osv.
Vedtak: Vognkomitè undersøker litt videre bl.a. hvordan andre vognstyrer har dette og fastsetter retningslinjer ut fra dette. Pris som Svein Myklebust tidligere har foreslått vedtas.

                         

Rolf Bertrand Sandslett                                            Lars Ove Østrem

Leder                                                                         Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann