Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 01.06.2006
 

Møtereferat fra styremøte 01. juni 2006.

 

Sted: Rennesøy Brannstasjon

Tid: Torsdag 01. juni.  Kl. 09:30 – 13:00  


Disse møtte: Rolf Bertrand, Rolf, Stella, Stig, Oddvar, Odd, Lars Ove.

01.01.06 Konstituering, fordeling av arbeidsoppgaver
Rolf ønskte velkommen og orienterte nye medlemmer om praktiske ting.
Vedtak: Tatt til orientering

02.01.06 Referater: Styremøter, Årsmøte
Oppfordrer nye styremedlemmer til å lese siste styremøte- og årsmøtereferat for RBL på NBLF sine nettsider.
Rolf informerte fra forrige styre- og årsmøte.
Vedtak: Tatt til orientering

03.01.06 Årsplan med medlemsmøter og styremøter
Vi har som mål å arrangere 2 medlemsmøter i høst og 2 til våren 2007 (inkludert årsmøte).
Vi legger opp til 5/6 styremøter inkludert julemøte.

Kommende DSB- seminar skal omhandle trehusbebyggelse, og vil bli gjennomført høsten 06, dette kan eventuelt bli et medlemsmøte i tillegg.


Vedtak:
Følgende tema på medlemsmøte ble foreslått og vedtatt:
- 14. september: ”Fra ide til ferdig bygg”. (Rolf Bertrand og Stig)
- 23. november: ”Alarmoverføringer – 110 sin rolle – forsikring”. (Stella og Odd)
- 8. februar: ”Er vi forberedt på årets skogbrann?” (Oddvar og Lars Ove)
- 22. mars: Årsmøte. Forslag om å gjennomføre dette som en sosial tur.
Følgende datoer for styremøter ble satt: 31. august, 9. november, 14. desember, 25. januar, 8. februar (i etterkant av medlemsmøte).
 

04.01.06 Informasjon om vognkontakter, ved leder og sekretær
Bjørn Tore Åse og Onar Walland er valgt som vognkontakter.
Hengeren er endelig i bruk og er begynt å bli etterspurt. Det ble litt usikkerhet rundt pris på leie, støtte fra Gjensidige osv.
Vedtak: Leder tar kontakt med vognkontakter som snarest bør sette seg sammen for å komme frem til praktiske løsninger rundt bestilling, leiepris, lagring osv.

05.01.06 Budsjett – sett i sammen med planlagt aktivitet i 2006 – representasjon
Representasjon: Leder eller nestleder reiser på landsrådsmøte.

Vedtak: Tas til orientering.


06.01.06 Innsatslederkurs 2006 – status
Kursutvalget består av Oddvar, Rolf Bertrand og Brynjulf.
Vedtak: Rolf Bertrand vil sende ut informasjon innen 2 uker. Kurset er planlagt gjennomført 22.- 24. september.

07.01.06 Nye medlemmer
Det er kommet søknad fra Sigbjørn Ø. Skavlid, leder brannstasjonen på Statoil Kårstø.

Vedtak: Skavlid godkjennes som medlem.

09.01.06 Referatsaker
NBLF sin hederspris blir utlevert en gang i året, forslag er kommet, vi er utfordret til å komme med forslag til kandidater til dette. Les mer om dette på NBLF sine nettsider.

Plakketter som tidligere er bestemt, er nå laget.
Vi har fått forespørsel om leie av modellbord. Det ble litt diskusjon på leiepris av dette.
Vedtak: vi setter en grunnpris på 1500,- (dette er pris som gjelder eksterne aktører)
Pris på leie til intern opplæring i brannvesen settes til 500 kr.

10.01.06 Eventuelt
 -
Størrelse på stipend ble diskutert iht. årsmøtereferat.
Vedtak: Stipendet økes til 20 000,-
Søknader må være kommet inn innen utgangen av august.

 - Rolf informerte om mail fra Ståle Fjellberg. Styret oppfordres til å lese denne å spre budskapet til andre aktuelle i sin organisasjon. Vedtak: Sekretær sender noe av dette til alle medlemmer sammen med annen informasjon.

 

                                              

Rolf Bertrand Sandslett                                            Lars Ove Østrem

Leder                                                                 Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann