Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tromsø
Dato: 15.06.2006
 

REFERAT FRA FEU-MØTET I NORGE PÅ SOMMARØY UTENFOR TROMSØ DEN 15. TIL 18. JUNI 2006

 

Nils-Erik Haagenrud og Ingar Gjesmoe deltok i møtet som i alt gikk over tre dager sammen med Guttorm Liebe som var ansvarlig  møteleder på vegne av vertslandet. På grunn av de store skogbrannene i Hedmark måtte Nils-Erik kaste inn håndkledet og reise hjem fredag 16. juni. Trygve Lennavik erstattet han som NBLFs representant i resten av møtet.

 

FEU-møtet var et godt, aktivt, informativt og sosialt hyggelig møte i flotte omgivelser. I tillegg til selve møtet fikk alle mange spennende opplevelser med klatring, hvalsafarie med mye sjøsyke men med "hval i sikte", flott ledsagerprogram og maraton. Hele styret i NBLF var aktive medspillere slik at FEU-møtet gikk knirkefritt. Likevel må det rettes en spesiell takk til Tromsø brann- og redning og Polar brannbefalslag.

 

Spesielt hyggelig er det også å merke seg at Narve Strandskogen ble tildelt NBLFs hederspris under FEU-møtet for sin innsats for brannvernet i Norge gjennom hele livet sitt liv.

 

To nye deltakerland, Estland og Ungarn, som har vært observatører et par år ble tatt inn i varmen som fullverdige medlemsland.

 

Sakene som ellers ble tatt opp og som er av betydning var:

 

Sak 3 Secretary’s formal business documents

Under dette punktet ble bl.a. referatet fra siste møte tatt opp. Referatet ligger på FEUs nettside. Videre ble det informert om ny web-side for FEU og den finansielle rapporten ble godkjent.

Estland og Ungarn presenterte landene sine og sine organisasjoner. Begge ble formelt akseptert som medlemsland i FEU og opplyste at de så på FEU som en organisasjon de kunne høste mye lærdom fra.

De neste FEU-møtene blir:

06/2-    25. til 29. oktober 2006 i Ungarn. Presentasjon ble gitt og CD utdelt.

07/1-    7. til 11. februar 2007 i Portugal.

07/2-    5. til 9. september 2007 på Roserberg brannskole, onsdag er reisedag, FEU-møtet starter kl. 0830 hver dag og avsluttes lørdag. Søndag blir hjemreisedag.

 

Sak 4  CTIF

W. Egger avga situasjonsrapport. Videre opprettes det en arbeidsgruppe som Rob og Ruud organiserer og som forbereder saken om samarbeidet mellom CTIF og FEU til møtet i Ungarn.

 

Sak 6  National reports/international events

Norden. Det er utarbeidet skriftlig rapport som er lagt ut på nettet fra de fire nordiske land. Rapporten ble gjennomgått av de ansvarlige i hvert land. NB! Det fremkom et klart ønske om at informasjonen om mobilt sprinklersystem ønskes lagt ut på FEUs nettside.

Ellers ble det opplyst fra Tyskland at de ønsket fokus på røykvarslerdag og evt. en battriskifterdag slik Norge har.

Nederland opplyste at de har en tilsvarende debatt om aldersgrense som Finland har. Videre ble det opplyst om Tetra og ICS.

 

            Videre ble følgende presentert fra Norge:

1.      News from the Directorate for Civil Protection and Emergency v/Hans Kr. Madsen. Han hadde med ønsker om et vellykket møte fra direktør Lea. Viste videre til behov spesielt for Sivilforsvaret pga. den store skipsflåten som passerer landet langs kysten til terrorisme. Han orienterte bl.a. om det gode samarbeidet mellom NBLF og DSB. Direktoratet lytter på den sterke stemmen til forbundet og benytter seg av oppnevnte medlemmer i arbeidsgrupper. Han kom inn på eldre mennesker som omkommer i branner og forslaget bl.a. som Sintef har testet til mobilt sprinkleranlegg for å få redusert dødstallet. Han orienterte om helikopterberedskapen som er stasjonert fem steder som dekker hele landet. Han orienterte om det strategiske (brannsjef), det taktiske (lagleder) og det tekniske (brannmann).  Han orienterte videre om den norske dugnadsånden, om SAR og om NARRE. Han avsluttet med å orientere om det nye digitale radiosambandet.

2.      Digital radio system for the Emergency services, status report v/Tor Helge Lyngstøl. Han delte ut en CD til GL. Status, teknologi ved prosjektet. Bl.a. sammenliknet han prisen på prosjektet i forhold til innbyggertallet. Prøveprosjektet i Trondheim og erfaringene som ble gjort i bl.a. bybrannen i Trondheim var viktige. Valget og utbyggingstakten og hva staten dekker av kostnader orienterte han om. Utbyggingskostnad er 440 mill Euro.

3.      Co-operation between Insurance Companies and the Fire Service v/Odd A. Rød. Han orienterte om selskapet fra opprinnelsen og om samarbeidet med NBLF, bl.a. solskinnshistoriene, Han orienterte om de ulike aksjonene, bl.a. aksjon boligbrann hvor selskapet deler ut 600 000 røykvarslerbatterier. Brannvernopplæring fra barnehagenivået er også viktig. Betydelig beløp bidrar Gjensidige med til forebyggende brannvern.

4.      RVR v/Svein Samuelsen. Han orienterte om stasjonene hvor utstyr er utplassert og om utstyret, eierskapet og driften. Mengden utrykninger er: 45 % brann, 45 % vann og 10 % annet. Kostnad 13 mill. kroner og reddet for 97 mill. kroner. Denne måten å drifte på er relativ unik i Europa.

 

Sak 7  FEU-projects/Other current FEU involvements

Vocabulary: Guttorm Liebe orienterte Om arbeidet, samarbeidspartnerne og at det bare "tar tid", det er ingen som takker, bare klager, men arbeidet er viktig. Per Ole viste nærmere om prosjektet på NBLFs nettside.

SafeHotel: Anne Hjort orienterte om at prosjektet startet i 1986. Utfordringen har vært at ønskene om brannsikkerhet i hoteller i Europa skal omfatte så vel etablerte hoteller som nye og for hele Europa. En ting som tidlig måtte avklares var hva var viktig for de ulike land og konsensus-tanken. Sjekkliste er utarbeidet for å avdekke hvilket sikkerhetsnivå som skal gjelde.

Presentation of the ‘Leonardo da Vinci project’ Safehotel products : Joacim Schrøder orienterte. Informasjonen er tidligere gitt i Valensia for ca. et halvt år siden. Han beskrev nærmere sjekklistene som inneholder bl.a. nødvendig informasjon om hvordan spørsmålene ønskes besvart slik at sikkerhetsnivået er sammenliknbart uansett hvem som sjekker og i hvilket land. I Tyskland har inspektørene konstatert at de trenger ca. en dag til å beskrive sikkerheten på et hotell (i gjennomsnitt) Sjekklistene finnes på www.safehotel.org  

What now after the LdV project?” discussion:

Det ble en gjennomgang av safehotel I Wien i Østerrike som er et eksempel på testing og bruk av illustrasjonene. Det er veldig detaljert men skal være enkelt å benytte. Prosjektet skal oversettes til alle landene som har deltatt i prosjektet. Hva nå? Det ble besluttet at alle til neste FEU-møte skal avklare hvordan prosjektet skal fremmes i de enkelte land og hvem som skal påvirkes (eks. hotellene, reiselivsnæringen osv.)

Multicom 112:

Dieter Nüssler orienterte om at første prosjekt startet 1. nov. 2001 og det andre 10. oktober 2005. Dieter er prosjektleder. Norge og NBLF ved Tromsø brann og redning er med. Dieter orienterte om bakgrunn og om felles europeisk nødnummer der en får hjelp – 112. Det er viktig at de som tar imot nødmeldingen behersker et språk hvor de kan kommunisere. Engelsk er et språk som de aller fleste behersker. Prosjektet går imidlertid mye lengre. Prosjektet går ut på å lage et verktøy for språktrening. Det tar for seg alle europeiske språk etter samme lest som avstandsbeskrivelser i de ”gamle NAF-bøkene” og etter samme mønster som SafeHotel. Prosjektet går ut på å lære og teste. CD-er med programmet deles ut og er til fri avbenyttelse, men pass på at disse ikke kommer i hendene på ”selgere”. Franz orienterte deretter og viste hvordan prosjektet fungerte via telelinjer over data – Skype.

"FiReComp”:

Ruud orienterte om prosjektene og arbeidsgruppene. Se egen utdelt rapport om utdanningsnivå hvor FEU er med. Saken fremmes i neste møte. Nyttig, men hvordan bruke.

“CISM” [NB ®], differences for Fire Fighters and Police Forces, a model for each?:

Portugal har sendt spørsmål ut til samarbeidsland og satt sammen en liten arbeidsgruppe av spesialister. Konklusjon: Portugal ønsker å lede prosjektet dersom de får samarbeidspartnere. Vladimir orienterte om at FEU hadde diskutert saken de siste tre årene. Han mener det er unødvendig å utarbeide enda en statistikk. Hvilken nytte har FEU av dette? Videre er det et spørsmål om hvem betaler for prosjektet. Dette dekker så vel brann som politi og helse. Rådet ble likevel at Portugal oppfordres til å finne deltakerland og ta saken på nytt opp til høsten i møte i Ungarn.

Basic turn out unit (Pump, Fire truck, TLF, TAS, etc) crew of 4 RJ – B Ruud orienterte om et nytt prosjekt og ønsket medspillere. Ønsker vi i Norge å bli med på å utarbeide standarder for biler, pumper osv.? NB!!Saken bør drøftes i styremøte!!!! Det er alt ”dryppet” at NBLF kan ha interesse i saken.

ICS, active interpellation to produce the necessary data, GS - B

Gøran Schnell orienterte om kommandosystemet og de fire nivåene. Dette skal gjelde enten det er en nasjonal eller en internasjonal hendelse. Spørsmålene som er innsamlet kan med fordel benyttes som bakgrunnsstoff når en skal se på eget lands organisasjon.

 

Sak 8 Any other business

Ø      KJEMIKALIEBEREDSKAP - CareCeme er tilgjengelig 24 timer I døgnet.

Ø      Spørreskjema som Ruud sendt ut for noen måneder siden er det kun 6 brannvesen som har besvart. (fra CTIF) Konklusjon er at utfylling ønskes av flest mulig og at resultatet blir informert om i neste møte i Ungarn. (Dette tar ca. 20 minutter)

Ø      Ruud nærmer seg avslutningen som sekretær. Hvem foreslåes som hans arvtaker? Dette avklares i møtet i Ungarn.  Da fremmes det forslag til hvordan organisasjonen skal driftes og hvordan den skal fungere. Vladimir, Gøran, Olli-Pekka, Dieter og Ruud (som er gruppen av eldre FEU-medlemmer) skal være suporter.

 

Sak 9 Closing remarks

Rob takket NBLF for opplegget og møtet.

 

 

Ingar Gjesmoe, sekretær NBLF

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann