Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Lillehammer
Dato: 16.03.2006
 

MØTEPROTOKOLL – ÅRSMØTE 2006

 

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte på Bjørns Kro, Lillehammer den 16. mars 2006.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken, Lillehammer

Olaf Mathisen, Gausdal

Eilert Hesthagen, Gausdal               

Bjørn Sørumshaugen, Nord-Aurdal Brannvesen

Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre

Bjarne Bakken, Lillehammer

Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten

Dag Haraldsen, Jevnaker brann- og redning

Jørn Haugen, Gjøvik

Einar Helland, Etnedal

Tore Øyhus, Nordre Land

Bjørn Egil Espeseth, Etnedal

Geir Atle Engen, Nordre land

Kjell Ivar Haugen, Etnedal

Magne Marstein, Lillehammer

Tom Gaustad, Midt Gudbrandsdal

Pål Vesterås, Vågå

Tore Hagen, Midt Gudbrandsdal

Peer Kleiven, Midt Gudbrandsdal

Knut Rønning, Midt Gudbrandsdal

Gustav Gaarder, Østre Toten

Atle Festervoll, Lom og Skjåk brannvesen

Bård Henriksen, Østre Toten

Thor Veen, Lillehammer

Bjørn Vegard Kjeldsrud, Vestre Toten

Ivar Walheim, Gjøvik

Jan Inge Haugen, Lesja og Dovre

Thomas Grue, Søndre Land

Helge Giil, Søndre Land                                   

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder: Knut Birger Bakken

Referent: Magne Marstein

Repr. til å underskrive protokollen: Bjørn Vegar Kjelsrud, Einar Helland og Thor Veen

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2005 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2005 ble gjennomgått, og flere kommentarer fremkom, blant de var også revisor Tore Hagen, jf. Revisjonsberetningen.

 

Revisorene Tore Hagen og Jon Henning Torgersen har revidert regnskapet og skrevet revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet med de merknader som er lagt inn i revisjonsberetningen og ba om at dette rettes opp.

 

Merknadene førte til følgende

Vedtak:

Det nye styret får i oppgave å gjennomgå regnskapet 2005 for å rette opp fremkomne feil og merknader, og snarest få regnskapet fremlagt for revisorene på nytt for godkjenning.

 

Forslag til budsjett for 2006 ble fremlagt, og forslaget var lagt opp til ett overskudd på kr. 22900,-.

Vedtak: Ingen merknader fremkom til budsjettforslag 2006. 

 

5.       Stiftelsesmidler

På forrige årsmøte (2005) fikk styret i oppdrag fra årsmøtet å revidere statuttene for så å  legge de frem på nytt for årsmøte 2006 for endelig godkjenning.

Styret fremla følgende forslag til:  (Forslaget ligger i kursiv skrift)

 

VEDTEKTER FOR BRUK AV HMS-MIDLER

Pkt. 1

Avkastning av HMS-midlene kan benyttes for medlemmer/styret/kurskomite i brannbefalslaget

Pkt. 2

Alle medlemmer i brannbefalslaget kan søke brannbefalslaget om støtte/midler fra avkastningen

Pkt. 3.

Ved søknad fra enkelt medlem,  skal dette være personlig søknad som beskriver hensikt og formål med tiltaket for den enkelte

Pkt 4.

Ved tildeling av midler vil det være et krav om at rapport og videreformidling fra opplevelser blir framført for brannbefalslagets årsmøte.

Pkt. 5.

Brannbefalslagets styre skal prioritere bruken av avkastningen, og er suverene i så henseende.

Årsmøte gir styret i brannbefalslaget mandat til utarbeidelse av endelig vedtekts dokument for bruk av HMS-midlene etter de punkter som er vist i dette dokument.

 

 

Til informasjon ble det opplyst at kapitalen nå var kommet opp i kr. 243 318,10

Flere av medlemmene hadde kommentarer til forslaget, men ingen forslag til endring ble fremsatt.

 

Vedtak: Vedtekter for bruk av HMS-midler godkjent som fremlagt av styret.

 

6.       Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag/saker til årsmøte.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

 

Formann: Knut Birger Bakken, Lillehammer - ikke på valg

Sekretær: Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre - ny 2 år

Kasserer: Eilert Hesthagen, Gausdal - ikke på valg

Styremedlem: Jørn Haugen, Gjøvik - gjenvalg 2 år

Styremedlem: Tore Øyhus, Nordre Land - ikke på valg

Nestleder:                    

Varamedlemmer:

Geir Atle Engen, Nordre Land  - gjenvalg 1 år

Einar Helland, Etnedal - ny 1 år

Revisorer:

Jon H. Torgersen, Øyer - gjenvalg 1 år

Tore Hagen, MGB - gjenvalg 1 år

Kurskomitè:

Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten - ikke på valg

Bård Henriksen, Østre Toten - ikke på valg

Werner Olsen, Østre Toten - ny 2 år

Valgkomitè:

Thor Veen, Lillehammer - gjenvalg 1 år

Per Olav Stangjordet, Raufoss Beredskap - gjenvalg 1 år

Werner Olsen, Østre Toten - gjenvalg 1 år

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

       

 

Lillehammer 16. mars 2006

 

Magne Marstein

referent

 

 

 

Protokollen er godkjent

 

 

 

Bjørn Vegar Kjelsrud, Einar Helland og Thor Veen

 

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann