Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Røros
Dato: 28.03.2006
 

Fra årsmøte 2006 i Trøndelag Brannbefalslag (TBBL), tirsdag 28.mars – 06, kl 0900.

 

17 representanter var til stede på Røros Hotell.

 

Leder Karl Kristian Hjelset åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 01/06:      Valg av dirigent og sekretær

Atle Engan og Oddvar Olsen ble valgt til henholdsvis dirigent og sekretær.

 

Sak 02/06:      Godkjenning av møte innkalling

                        Møteinnkallinga ble enstemmig godkjent.

 

Sak 03/06:      Valg av to til å skrive under protokollen fra årsmøtet

                        Valgt ble Roger Johnsen og Svein Erik Pedersen.

 

Sak 04/06:      Årsberetning

Årsberetningen ble lagt fram, med kommentarer fra leder. Noen spørsmål ble reist og besvart.

                        Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 05/06:      Regnskap

Revidert regnskap, sammen med revisjonsberetning, ble lagt fram. Leder orienterte om regnskapet og det ble enstemmig godkjent.

 

Sak 06/06:      Budsjett 2006

Årsmøtet pålegger det nye styret i sitt første styremøte å utarbeide budsjett for 2006.

Årsmøtet pålegger også styret å søke å bygge opp en egenkapital i takt med medlemsutvikling og aktivitet.

 

Sak 07/06:      Innkomne forslag

Det ble lagt fram intensjonsavtale mellom NKF, avd. Sør – Trøndelag og TBBL, vedrørende samarbeid om faglige kurs/ seminarer i midt – Norge.

Forslaget til intensjonsavtale ble enstemmig godkjent.

 

Årsmøtet hevet kl 1025.

 

Oddvar Olsen             Roger Johnsen                        Svein Erik Pedersen

 

Det nye styret  i TBBL som ble valgt på  årsmøte på Røros i 2006

 

Leder:             Erik Hâgglund

Nestleder:       Iver Bjartan

Sekretær:       Trond Sivertsen

Kasserer:        Ola Volden

Styremedlem:  Stig Sjåland

Styremedlem:  Arnstein Kvelstad

 

Valgkomité:     Einar Nyberg/Lars Hage

 

Revisorer:        John Berger/ Sigbjørn Lyngdal                    
 
Tilbake til forrige side

 



Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann