Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 03.04.2006
 
STYREMØTE
Tilstede: Per Ole Sivertsen, Tor-Ivar Eriksen, Leif Sommer og Rolf Slettli

Saksliste:

1 Årsmøtesaker
2 Eventuelt

3 Annet

Generelt:

Til årsmøtet foreslåes Per Ole Sivertsen som dirigent.
Tor-Ivar Eriksen foreslåes som sekretær og Fredrik Longva og Sigmund Syr ble valgt til å underskrive protokollen.
 

Sak 1 Gjennomgang av årsmøtesakene:

Årsberetning og regnskap for 2005.

Styrets formann redegjorde for valgkomiteens innstilling. 

Vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskapet for 2005.

 
Sak 2

Eventuelt: ingen forslag er kommet skriftlig inn.

 
Sak 3 Annet:

Forslag fra Rolf Slettli om innkjøp av et nytt regnskapssystem.

Vedtak:

Det bevilges opp til kr. 3000,- til innkjøp av nytt regnskapssystem, nn ivaretar innkjøp, installasjon, oppstart og bruk av systemet.

Møtet startet kl. 14.30 – hevet kl. 14.50.

 
 

ÅRSMØTE

Tilstede: 6 stykker

Vedtektene styrer dagsorden.

Per Ole Sivertsen valgt som dirigent.
Tor-Ivar Eriksen som sekretær.
Fredrik Longva og Sigmund Syr valgt til å underskrive referatet.

Årsmelding sendt ut til medlemmene på forhånd som e-post med vedlegg.

Leder åpnet med en kort orientering.

Dagsorden følger vedtektene.

Årsberetning 2005 referert, ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent.

 

Leder redegjorde for regnskapet.2006

Revisjonsberetningen opplest. Ingen anmerkninger fra revisor.

Ingen kommentarer til regnskapet.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

Ingen innkomne forslag til bevilgninger eller til kontingent.

Det ble opplyst at styret hadde bevilget inntil kr. 3000,- til nytt regnskapssystem.

Valgkomiteens innstilling opplest av styrets leder

Det sittende styre fortsetter.
Leder ikke på valg Per Ole Sivertsen
Nestleder på valg, gjenvalgt Tor-Ivar Eriksen
Kasserer på valg, gjenvalgt ny Rolf Slettli
Sekretær ikke på valg Johnny Rognmo
Styremedlem på valg, gjenvalgt Leif Sommer
Varamedlem på valg, gjenvalg Odd Hellefossmo
Varamedlem på valg, gjenvalg Arvid Larsen
Varamedlem på valg, gjenvalgt Ferdinand Fredriksen
Revisor på valg, gjenvalgt Roy Jørgensen

Valgkomité
Fredrik Longva
Nils Ove Sollid
Anne- Rita Hansen

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

 

Protokoll godkjent
Fredrik Longva, Sigmund Syr

Møtet startet 15.15 - hevet 16 00
 

 

Tor-Ivar Eriksen

valgt sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann