Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Stavanger
Dato: 13.03.2006
 

Sted: Stavanger Brannstasjon

Tid: Mandag 13. mars ca. kl. 09:00 – ca. 13:00  


Disse møtte: Rolf, Svein, Audun, Lars Ove og Ståle Fjellberg (NBLF)

01.06.05 Referater

Ingen kommentar.

 

02.06.05 Styremøte NBLF – informasjon av Ståle Fjellberg

Info vedr. noen av sakene fra sentralstyre:

-          Fagseminar for 2006 er på agenda nå og tema er foreslått – her kan de lokale laga komme med forslag.

-          Sentralstyre er innstilt på å forsette med aksjon boligbrann.

-          Det arbeides videre med nytt nødnett  – NBLF er opptatt av at kommunene ikke skal få ekstra utgifter ved oppdatering av nytt nødnett.

-          Det er igjen opprettet en prosess som har som mål å tilsette en fast sekretær i NBLF. RBL er positive til dette.

-          Standard for håndslukkere er på høring. NBLF er kritisk til at denne er for faglig dominert.

Vedtak: Tas til orientering.

02.06.05 Budsjett 2006
Rolf delte ut budsjettforslag.

Vi gikk igjennom dette i plenum.

Vedtak: Tas til orientering.

 
03.06.05 Medlemsmøte i februar/mars – Tematilsyn på sprinkleranlegg

Vi arrangerte Helle sitt opplegg to steder i Rogaland.
Den 7. mars i Tysvær med 22 deltakere.

Og 8. mars i Sandnes med 37 deltaker.

Arrangementene ble arrangert på en grei måte med god oppslutning.
Vedtak: Tas til orientering.

 

05.05.05 Gjensidige avtalen – 6. klasseundervisning.

Tysvær brannvesen har etter en del tilpasninger tatt i bruk vogna til 6. klasseundervisning. Vogna kan sies å være meget godt egnet til dette formålet.
Svein ønsker ikke å være vognkontakt lengre. 

Vedtak: Svein finner ny vognkontakt i sørfylket.

06.05.05 Innsatslederkurs 2006
Ettersom verken Rolf Bertrand eller Oddvar deltok på møtet kunne vi ikke sette noe status på dette.
Vedtak: Styret ved Svein tar kontakt med Oddvar/Rolf og får en status på arrangering av kurs før påske.

 

07.06.05 Årsmøtet
Årsmøtet blir arrangert 30. mars i NOHA sine lokaler på Forus.
Vedtak: Tas til orientering.

 

08.06.05 Eventuelt

- Audun har med forslag til skriv ang. invitasjon for bedrifter til å bli støttemedlemmer i RBL.
- Rolf B. Eide delte ut skriv fra Sola Flyklubb hvor de tilbyr sine tjenester i form av brannvakt for 2006.
Vedtak: tas til orientering.


Svein Myklebust                                                          Lars Ove Østrem

Fung. Leder                                                                Fung. Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann