Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Bryne
Dato: 19.01.2006
 

Møtereferat fra styremøte 19. januar 2006.

 

Sted: Bryne Brannstasjon

Tid: Torsdag 19. januar  kl. 09:00 – 13:00  


Disse møtte: Rolf Bertrand, Rolf, Svein, Audun, Oddvar, Lars Ove og Kåre Skartland (Gjensidige)

 

01.05.06 Gjensidigeavtalen

Kåre Skartland, Gjensidige (kontaktperson for Rogaland) informerte om slokkevogn. Kåre håper denne kan komme i bruk så snart som mulig. Gjensidige er villig til å montere nytt fyllesystem slik at kostnadene blir minimale ved refylling. Gjensidige stiller også til rådighet en del materiell, til sammen dekker Gjensidige inntil 10 kr pr. elev.

Vedtak: Vognkomité ved Svein og Onar Walland reiser til Bergen innen februar og får opplæring på ”bergensvogna” (dette organiseres sammen med Skartland) 

Tysvær brannvesen bestiller og bruker vogna i uke 11 og 12, infobrosjyre lages etter dette.

 

02.05.06 Referater

Ingen kommentar.

 

03.05.06 Kasserens time

Rolf informerte: i høve budsjettert ligger vi godt an. Det ble stipulert et underskudd på 39000 kr. for 2005…underskuddet ble på 19000 kr.
Rolf summerte opp de forskjellige poster.

Kontoer i Postbanken og Gjensidige er avsluttet, ny konto er opprettet i Sr-bank.

Vedtak: Vi tar opp budsjett for 2006 på neste styremøte.

04.05.06 Medlemsmøte i februar/mars
Rolf Bertrand informerte om at han har fått henvendelse fra Narve Helle (Opplysningskontoret for sprinkler) om arrangering av seminar.
 

Vedtak: Vi arrangerer Helle sitt opplegg to steder i Rogaland, den 7. mars i Tysvær og 8. mars i Sandnes. Lars Ove og Svein tar seg av dette. Dette opplegget blir da vårt medlemsmøte for februar 06.

 

 

05.05.06 Innsatslederkurs 2006
Vi har tidligere foreslått/bestemt at det skal arrangeres innsatslederkurs i februar 06. Rolf er sjukemeldt i denne perioden og blir forhindret i å delta. Grunnet dette, diskuterte vi utsettelse av kurset. Oddvar mente det var helt nødvendig med 3 instruktører for å gjennomføre kurset. Videre ble det nevnt at det må være minst 12 deltakere for at vi skal gå i gang.

Vedtak: Vi setter opp et innsatslederkurs like før påske. Vi forsøker å booke Kvitsøy som kurssted også i år, og setter en foreløpig pris på 4900,-. Rolf og Oddvar har ansvaret for dette.

 

06.05.06 Fyrverkeri

Rolf Bertrand informerte om diverse skriv ang fyrverkeribruk/antall branner på nyttår. Alle var stort sett enige om at begrenset salgstid var et effektiv forebyggende tiltak mhp antall branner og uønska bruk. Vi diskuterte videre rundt salg, bruk, godkjennelser mm.

Styret mener at et totalforbud kombinert med felles oppskytning vil være positivt.

Ved eventuelt fremtidig salg av privat fyrverkeri er det viktig å fokusere på at bruk av fyrverkeri uten nedfall vil være med å hindre uønska hendelser. Videre ble det nevnt at bruk av eksisterende lovverk på en ”hardere” måte kan være aktuelle tiltak. Styret mener også at billig fyrverkeri ”rettet” mot barn bør fjernes og at det må bli innført en bedre panteordning for nødraketter. Vi diskuterte også hvordan RBL kan nå frem med sine synspunkter for å nå frem med vårt budskap.

Vedtak: Leder forfatter et skriv som formidles videre til NBLF.  

 

08.05.06 Orienteringssaker/eventuelt
 - Skriv fra Ståle Fjellberg ble diskutert. Styret mener det er godt skrevet og har ingen videre kommentar.

Vedtak: Tas til orientering.

 

- Gammelt forslag vedr etablering av påskjønnelse for x-antall år i brannvesenet ble diskutert og vurdert tatt opp igjen.

Vedtak: Forslag gjenopptas.

 

- Valgkomiteen må snart begynne å røre på seg.
Vedtak: Rolf Bertrand tar kontakt med valgkomiteens formann og setter i gang umiddelbart. Grunnet permisjon stiller ikke Audun til gjenvalg.

 

 


Rolf B. Sandslett                                                         Lars Ove Østrem

Leder                                                                          Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann