Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Bjordalstunet
Dato: 15.12.2005
 

Styremøte uke 50, 15. des. 2005.

Sted: Bjordalstunet i Vindafjord kommune

Tid: ca. kl. 1000 – ca. 1200

Disse møtte: Rolf Bertrand, Anne, Rolf , Oddvar, Svein, Ståle Fjellberg (NBLF), Lars Ove

Forfall: Audun


Rolf Bertrand ønskte velkommen, spesielt til Ståle Fjellberg som var invitert til å delta på dette møtet.

Sak nr. 01.04.05 referat
Ingen merknader.

Sak nr. 02.04.05. dsb- seminar
Rolf Bertrand informerte.
Selve arrangementet gikk veldig bra, det var 60 deltakere på seminaret som er bra sammenlignet med andre steder i landet. RBL ønsker å arrangere seminaret også neste år.
Dsb har opplyst at de ikke var fornøyd med at hovedtyngden av deltakeren var brannfolk. Temaet var mer rettet mot personer i kommunenes bygningsavdelinger og sosial/helsedeler. Styret diskuterte hvorfor dette skjedde og hva som kan gjøres. Rolf Bertrand foreslo at vi ved neste anledning må gjøre en enda større og systematisk innsats på forhånd for å få større bredde blant deltakerne.
Vedtak: Forslaget til Rolf Bertrand tas til etterretning.
 
Sak nr. 03.04.05. Landsrådsmøte, informasjon.
Rolf Bertrand orienterte fra landsrådsmøte. Gottorm Liebe (NBLF) har bedt om å få innholdet fra vårt innsatslederkurs
På møtet informerte Trond Dilling (dsb) om mobile slokkeanlegg med sprinklerdyser, som kan flyttes etter behov. Det ble gitt signaler om at dette vil være aktuelle tiltak i fremtiden og Dilling oppfordret kommunene til å vurdere dette spesielt innen omsorgsboliger.

Sak nr. 04.04.05. Gjensidigeavtalen
Rolf Bertrand informerte. Avtalen er underskrevet og videreføres. Avtalen er ikke betydelig endret nå, men blir sannsynligvis noe mer forandret neste år. Planlagt Bergenstur (befaring av øvelsesvogn med refyllingsmekansime) er utsatt til utpå nyåret. Tidligere vedtatte infobrosjyre bør være klar en gang ut på våren.
Gjensige ønsker å pusje på med 6. klasseundervisning og vil bistå med tilskudd (henger, materiell, støtte pr. elev mm.) Dette må avklares nærmere med gjensidige.
Vedtak: Står på videre med det opplegget vi har bestemt, vedr. infobrosjyre, ombygging av henger osv
 
Sak nr. 05.04.05. Kontakt med NBLF
Ståle Fjellberg (NBLF) ble utfordret på hvordan han ønsket å ha kontakt med styret i RBL. Ståle presiserte viktigheten av å oppnå en toveis kommunikasjon der nødvendig informasjon går begge veier, det kan være nyttig å få en årsagenda der han kan stille på møter etter behov. Rolf Bertrand presiserte at det er viktig med jevn kontakt slik at Ståle blir informert om hva som skjer i RBL slik at han kan informere videre til NBLF.
Ståle informerte om siste referat fra NBLF-styremøte og spesielt dette med bygningslovutvalget, se mer på nblf.no

Vedtak: Ståle Fjellberg for årsagenda og invitasjon til alle styremøter. Ståle vil også motta kopi av alle møtereferatene. Det forventes at han stiller på 1 eller 2 styremøter i året.

Sak nr. 05.03.05. orientering fra kasserer
Det ble en kort orientering frå Rolf (kasserer).
Økonomi: Underskuddet ble mindre enn budsjettert.

Sak nr. 06.03.05. Eventuelt / orienteringssaker.
Anne informerte om at hun er nødt til å trekke seg fra verv i RBL, pga ny jobb som brannsjef i Asker- og Bærum brannvesen.
Vedtak: Ønske fra Anne er innvilget, permisjon gis inntil årsmøte. Vi ønsker Anne lykke til i ny jobb.

Sak nr. 07.03.05 Nye medlemmer
Jarle Nikolaisen, brannmester i Karmøy- brann og redningsvesen har søkt medlemskap i RBL.
Vedtak: Jarle Nikolaisen godkjennes som medlem i RBL

Årsavslutning / julemat

Etter styremøtet satte vi oss til bords sammen med innbudte gjester ;

Brynjulf Sandvik – kursutvalget, Geir Nilsen – arkivar, Inge Grødem – avtroppende styremedlem.

Vi fikk servert en herlig julemeny i fine omgivelser på Bjordalstunet, og som seg hør og bør- det hele ble avsluttet med riskrem med mandel – det var Svein som stakk av med gevinsten – marsipangrisen.

Inge fikk overrakt lagets vimpel for mangeårig innsats i laget som styremedlem.

Anne ble gratulert med ny jobb, og fikk overrakt blomster samt en plakett som et minne fra årets styre – som takk for innsatsen i laget både som styremedlem og leder.

Alle ble takket for velvilje og nedlagt arbeid for å få gjennomført lagets intensjon, i året som er gått.


Rolf B. Sandslett
Leder
 
Lars Ove Østrem

Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann