Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 24.11.2005
 

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 24.11.2005

Tilstede: Per Ole Sivertsen, Johnny Rognmo, Leif Sommer

Saksliste:
1 Årsmøtesaker
2 Eventuelt

Sak 1
Til årsmøtet foreslåes Per Ole Sivertsen som dirigent.
Johnny Rognmo foreslåes som sekretær og det velges 2 stykker til å underskrive protokollen.

Valgkomiteens formann vil redegjøre komiteens innstilling.

Etter årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte.

På dette møtet vil en representant fra Gjensidige forsikring delta.

Det vil også bli informasjon om ”Gjensidige hengeren”.

Møtet startet kl. 16.30 – hevet kl. 16.45
 

REFERAT ÅRSMØTE TORSDAG 24. NOVEMBER 2005.

Tilstede: 12 stykker

Vedtektene styrer dagsorden.

Per Ole Sivertsen valgt som dirigent.
Johnny Rognmo som sekretær.
Øystein Solstad og Arnstein Smevik valgt til å underskrive referatet.

Årsmelding sendt ut til medlemmene på forhånd som e-post med vedlegg.

Leder åpnet med en kort orientering.

Dagsorden følger vedtektene.

Årsberetning referert, ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

Kasserer Turid Kvaal har sluttet i brannvesenet og flyttet.

Leder redegjorde for regnskapet..

Revisjonsberetningen opplest. Ingen anmerkninger fra revisor. (Nils Ove Sollid)

Ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet enstemmig godkjent.

Ingen innkomne forslag til bevilgninger eller til kontingent.

Valgkomiteens innstilling opplest av Arvid Larsen.
Leder på valg gjenvalg Per Ole Sivertsen
Nestleder på valg ny Tor-Ivar Eriksen
Kasserer på valg ny Rolf Slettli
Sekretær på valg gjenvalg Johnny Rognmo
Styremedlem ikke på valg Leif Sommer
Varamedlem på valg gjenvalg Odd Hellefossmo
Varamedlem på valg gjenvalg Arvid Larsen
Varamedlem på valg ny Ferdinand Fredriksen
Revisor på valg ny Roy Jørgensen
 
Valgkomité
Fredrik Longva
Nils Ove Sollid
Anne- Rita Hansen

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Møtet start 17.00 – møtet slutt 17.20

Protokoll godkjent
Øystein Solstad Arnstein Smevik
 

REFERAT MEDLEMSMØTE TORSDAG 24.11.2005

Tilstede: 12 medlemmer + representant fra Gjensidige

Saksliste:
1 Aksjon boligbrann
2 ”Gjensidige hengeren”.
3 Eventuelt

Sak 1
Aksjon boligbrann starter 1.desember med røykvarslerens dag.
Samarbeid Gjensidige / brannvesenet. Utdeling av batterier i Storgata.
6 – 8.desember fortsetter aksjonen med bolig besøk.

En del av det utsendte materiellet fra DSB har dårlig kvalitet, dette vil bli rapportert til DSB.

Batterier er ok fra Gjensidige, men det ønskes flere ut i distriktene.

Det er forskjellig praksis i å bruke materiellet på i kommunene.

Noen får det materiellet de ønsker og noen får for lite.

Sak 2
Gjensidige hengeren er nå ferdig og står ved Tromsdalen Brannstasjon.

Jens Hellesvik (Lenvik) har satt den i stand.

Hengeren må lakkes og merkes med logo. Hengeren bygges om til ren informasjonshenger (brosjyrer / bilder / e.t.c)

Arbeidsgruppe oppnevnes.
(Gjensidige, Per Ole Sivertsen, Johnny Rognmo).

Mer informasjon vil komme etter hvert.

Sak 3
Ingen saker til eventuelt.

Middag kl. 20.00

Møtet startet kl. 17.20 – hevet kl. 17.45
 
Tromsø 08.12.2005
Johnny Rognmo
sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann