Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Alexandra Hotell
Dato: 20.10.2005
 
Desse møtte:
Leif Amundsen,, Jarle Dragesæt, Runar Kleppe, Bjørn Anders Steinsund, Håkon Dyrstad, Per Grov

Arvid Gilje var forhindra frå å møte.

Sak nr. 09/05 Felles tilsyn.
Leiaren har vore i kontakt med Arbeidstilsynet vedkomande felles tilsyn. Arbeidstilsynet har vorte pålagde å ta kontakt med DLE (Det lokale el-tilsyn) og det kommunale brannvesen om for å drøfte korleis ein eventuellt kan få til felles tilsyn. I samband med dette ynskjer Arbeidstilsynet eit møte for å drøfte problemstillingar, der Brannbefalslaget er kalla inn som ein part.
Vedtak:
Leif Amundsen og Bjørn Anders Steinsund vert valde til å representere på dette møte.
 
Sak nr. 10/05 Årsmøte 2005
Årsmøte skal avhaldast i morgon 21. oktober 2005. Laget er med dette 15 – års jubilant. Programmet er ferdig og det vert ikkje større endringar i dette. Arne Hauge, som er formann i valnemda, har sagt frå seg attval. Einar Holmøy er føreslegen som nytt medlem i valnemda.
Vedtak:
Styret tilrår for årsmøte at Einar Holmøy vert vald som nytt medlem i valnemda.

Sak nr. 11/05. Gjensidige-hengaren:
Det er enno ikkje noko faste instruksar for bruken av hengaren. For at vi skal kunne få nytte hengaren fullt ut må det lagast ein instruks og ein køyreplan for hengaren.
Vedtak:
Bjørn Anders Steinsund tek kontakt med Leif Otto Olsen og prøver å få utarbeidd ein instruks og køyreplan for hengaren. Så snart dette er klart vert det teke opp som sak i styret.
Runar Kleppe
Sekretær
-sign-
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann