Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Stavanger
Dato: 11.04.2002
 

Tema:
Informasjon ang ”TETRA” - Foreleser Overbrannmester Jan Edvardsen
Risikokartlegging i eget brannvesen - Foreleser brannsjef Bjarne Vikshåland
”Far” samarbeidsprosjekt - Foreleser brannsjef Egil Øverland

23 medlemmer møtte på Stavanger brannstasjon, til års- og medlemsmøte. Etter årsmøte og en god lunch fortsatte programmet med følgende:

Brannsjef Vikshåland var første mann ut som foredragsholder, og temaet var Risikokartlegging i eget brannvesen.
Karmøy brannvesen hadde etter inspeksjon fra arbeidstilsynet fått beskjed om å kartlegge alle sider av den enkelte arbeidstaker`s risiko. Hvordan gripe fatt i dette, og hvordan gå frem for på best mulig måte å trygge den enkeltes liv og helse ? Risikoanalyse er som kjent basert på teorien om at Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Det ble ved Karmøy brannvesen laget et skjema som i prioritert rekkefølge listet opp hvilke skader som kan oppstå under brannmannskapers arbeid.
Brannsjefen understreket viktigheten ved det å ha et oppegående HMS system den dagen skaden er oppstått, da vil arbeidstilsynet umiddelbart be om en slik kartleggting som her er omtalt
Han sa også at en slik kartlegging i utgangspunktet virket tung å jobbe med, men at når arbeidet først var kommet i gang var det relativt lett å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser for denne yrkesgruppen.
De største risikomomentene som ble funnet ved arbeidsplassen som Vikshåland representerer var

• Ras/ sammenstyrting av bygningsmasse
• Forbrenning/ svikt i vanntilførsel
• Overtenning
• Forgiftning/ åndedrettsskader
• Hodeskade ved fallende gjenstand
• Arbeid nær utrykningskjøretøy, trafikkskader.

En handlingsplan for dette er under utarbeidelse, og ved neste medlemsmøte får vi kanskje høre hva denne innebærer.

I Karmøy brannvesen`s svar til arbeidstilsynet ble lagt vekt på å få frem at flere personer var involvert i arbeidet med kartleggingen pluss kompetansen til gruppas deltakere.

Tilbakemeldingen fra arbeidstilsynet på det arbeidet som var lagt ned i denne kartlegging var positiv.

Det ble ytret ønske om kopi av det resultatet Karmøy var kommet fram til, men da svarte Brannsjefen med et lurt smil at noe av det som førte frem til det gode resultatet nettopp var det å sette seg ned å jobbe med problemstillingen.
Takk til nordfylket for et interessant foredrag om et aktuelt tema.

Neste mann ut var overbrannmester Jan Edvardsen, han informerte om pilotprosjektet ”TETRA”.
Tetra er for dem som ikke kjenner til det et nytt radiokomunikasjonsystem som er under utprøving i Trondheimsregionen. I følge Edvardsen er Tetra fremtidens nødsamband, og vi fikk en grundig innføring i prosjektets positive sider.
Tetra er et samarbeid mellom det offentlige og leverandører.
Det ble sagt at prosjektets mål var å få en felles forståelse av hva som kreves for å etablere et felles radiosystem.
110-112-113, samt forsvar og røde kors er involvert i dette prosjektet. Tetra er fremdeles under utvikling og er beregnet for bruk 20 år frem i tid.
Dekningen på tetra tilsvarer dagens VHF pluss NMT 450.
Planlagte applikasjoner er som følger
• Kjøretøyregister
• Sertifikat register
• Farlig gods
• Pasientinformasjon

Hva er så fordelene ved Tetra i forhold til dagens kommunikasjon?
I følge Jan Edvardsen er det følgende fordeler:
• God støykanselering
• Konfidensialitet
• Kommunikasjon på tvers av etatene.
• Nødanrop.
• Direkte modus (DMO)
• Automatisk bytte av basestasjoner.

For dem som ønsker ytterligere informasjon angående dette prosjektet så er adressen: www.tetra.dep.no

Brannsjef Egil Øverland hadde så en gjennomgang av bakgrunn, det arbeidet som er lagt ned og fremtidsutsikter ved FAR prosjektet. Far står for Felles administrativ ressursbruk.

Øverland pekte på det gode samarbeidet som de senere år har vært mellom Sandnes og Stavanger, hvor brann og redning automatisk rykker ut uavhengig av grenser. Politikerne i de to kommunene har sett at dette har fungert godt og i fjor vår ble det bestilt en plan ”FAR” som skulle sendes rådmennene hvor gevinstområder skulle kartlegges. Det var korte tidsfrister og lite økonomisk støtte å hente, samt at det kun ble benyttet interne krefter. Konsulentene måtte altså se langt etter fete honorer i dette tilfellet. Kartleggingen ble foretatt ved å se på samarbeidets nå situasjon, kontra fordeler, ulemper og evt gevinstområder ved en sammenslåing. I årsskiftet 2001-2 var en 50 siders rapport ferdig etter flere møter og studieturer. Den konkluderte med at en sammenslåing var til det beste for så vel ansatte som kommunenes innbyggere, både faglig og økonomisk.
Selv om det kan virke som om arbeidet har gått problemfritt for seg så har det vært sterke meningsytringer og uenigheter de to korpsene imellom og internt.
Stavanger brannkorpsforening konkluderte med at et aktivt samarbeid ville være til det beste.

”NÅ BEGYNER SIRKUSET”
Dette var brannsjefens ord da han avsluttet foredraget. Rådmennene har nå behandlet FAR rapporten, pluss at formannskapet har sagt ja til å gå videre med hovedmål om et felles brannvesen 1 juni 2003.
Seksjonsleder forebyggende Ståle Fjellberg fra Stavanger brannvesen er tatt ut som prosjektsekretær i 50% stilling.
Uansett vil den nye brannloven gi oppgaver og muligheter til omstillinger i fremtiden
Et viktig moment fra Øverlands side var at Sandnes og Stavanger brannvesen har lært hverandre godt å kjenne i denne perioden hvor sammenslåing har vært diskutert.- Den stridsøksen som for noen år siden av og til var fremme er nå begravd for godt.

Styret vil oppfordre alle medlemmer til å sende oppdaterte mail og jobb adresser til [email protected]. Det ville vært til god hjelp om samtlige adresser var korrekte, både i forbindelse med utsendelse av brev fra Rogaland brannbefalslag og medlemsbladet.
NBLF har følgende internettadresse: http://www.nblf.no


Møtet ble avsluttet kl 14.00

Øyvind Nermoen
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann